ระบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาด้านประเพณี

by methar bunyapravitr @October,23 2011 18.30 ( IP : 49...196 ) | Tags : ระบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
photo  , 371x250 pixel , 35,927 bytes.

๑. สภาวัฒนธรรมตำบลชะแล้  โดยนางณัฐมน ขันทะสามล  หมู่ที่ ๔  ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขา ประเพณีวันว่าง
๓. ประวัติ / องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น      สถานที่ที่จัดประเพณีวันว่างของตำบลชะแล้จะจัดกันที่ป่าช้าวัดเขาผี    ในอดีตก่อนวันว่าง ทุกครัวเรือนต้องตระเตรียมการให้พร้อม คือ ต้องเร่งทำงานที่คั่งค้างอยู่ให้เสร็จเรียบร้อย และเมื่อถึงวันว่างทุกคนต้องทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน ประกอบกรรมดี ทั้งกาย วาจา ใจ ตั้งแต่เช้าตรู่ อาบน้ำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ ผู้ปกครองจะเปิดโอกาสให้บุตรสาวหลานสาว ออกจากบ้านไปทำบุญและร่วมกิจกรรมในวันว่างได้อย่างอิสระ สัตว์เลี้ยงที่เคยถูกผูกล่าม ขัง ก็จะถูกปล่อยให้หากินได้อย่างเสรีเช่นกัน    ตอนเช้าจะมีการตักบาตร เสร็จแล้วจัดเตรียมสำรับกับข้าวนำไปทำบุญถวายภัตตาหารเพลที่ป่าช้าวัดเขาผี เสร็จจากถวายภัตตาหารจะมีการบังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ แล้วจะเป็นงานรื่นเริงตามแบบพื้นบ้าน เช่น  มโนราห์  เพลงบอก หรือกีฬาพื้นบ้าน เช่น วัวชน ไก่ชน  ที่สืบทอดเล่นกันมาถึงปัจจุบัน การชนวัว เชื่อว่าคงเอาวัวมาชนเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียว แต่ต่อมาได้มีการพนันแทรกเข้ามา ทางราชการจึงเข้าไปควบคุมการเล่นเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย โดยจัดให้มีบ่อนชนวัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย เรียกว่า สนามชนโค หรือเรียกอย่างสามัญว่า “บ่อนชนวัว” หรือ “บ่อนวัวชน”  กีฬาวัวชนให้ทั้งความสนุกสนานตื่นเต้นแก่ผู้ชม จึงเป็นที่นิยมโดยทั่วไปชองชาวใต้ รวมถึงชาวภาคอื่นหรือต่างชาติที่มาพบเห็นกีฬานี้ กีฬาชนวัวไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์ เพราะวัวชนรู้จักแพ้ รู้จักชนะ อันเป็นธรรมดาของสัตว์ที่รู้จักเอาตัวรอด ๔. รางวัล / เกียรติยศที่ได้รับการยกย่อง  การจัดประเพณีวันว่าง ของตำบลชะแล้ได้พยามจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนสร้างสาธารณูปการแก่ชุมชน  โดยรายได้จากการทำบุญของชาวบ้านจะบริจาคเพื่อทะนุบำรุงป่าช้า สร้างเมรุ เช่น ปี ๒๕๕๑ รายได้จากกีฬาชนวัว ประมาณ ๕ หมื่นบาท (หลังจากหักค่าใช้จ่าย ๑ หมื่นบาท ) ได้ร่วมปรับปรุงเมรุเผาศพ เป็นต้น  อีกประการ การจัดประเพณีวันว่าง เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสหยุดเว้นจากพันธะการงาน ได้เห็นคุณค่าของการพักผ่อน ว่างเว้นจากความทุกข์ทั้งมวล  ช่วยให้ทุกคนมีคุณธรรม ที่สำคัญคือ เมตตาธรรม คารวะธรรม และความกตัญญูกตเวที ช่วยให้เครือญาติและมิตรมีความรักใคร่ผูกพันกันมากยิ่งขึ้น ๕. ผู้ให้ข้อมูล    นางณัฐมน ขันทะสามล  หมู่ที่ ๔  ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ๖. ผู้เก็บข้อมูล  บันทึกภาพโดย  นายสรายุทธ  พรหมบ้านสังข์  สัมภาษณ์โดย  นางสาวศิริเพ็ญ  ศรีคงทอง

แสดงความคิดเห็น

« 4472
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง